Seznámení se spolkem

Spolek „Polenská lokálka“ byl založen na zakládající schůzi dne 25. 10. 2015 v (dříve) nádražní restauraci „u Smrčků“ v Polné.
Schůze se zúčastnilo 24 zájemců a byly schváleny stanovy.

Stanovy měly 6 bodů, na prvním místě podporu obnovy železničního provozu na trati Dobronín – Polná a další aktivity.

Předsedou spolku byl zvolen ing. Lanc, který měl vizi, že jeho firma trať opraví a bude provozovat dopravu.

V březnu 2016 od projektu odstoupil. Spolek byl nadále v útlumu, přesto se podařilo vyjednat některé věci.

Nově jsme zakládali spolek 14. 4. 2018. Byly projednány a schváleny stanovy a zvoleno nové předsednicvo.

Hlavním účelem spolku je podpora obnovy železniční dopravy do Polné a propagace cestování vlakem.

Spolek Polenská lokálka zapsán u krajského soudu v Brně 17. 8. 2018.
07245971

Činnost

Jednání a akce v časové posloupnosti

1. Jednání na krajském úřadě s náměstkem hejtmana ing. Novotným (předseda správní rady SŽDC), přislíbil pomoc při jednání s náměstkem gen. ředitele Jiřím Svobodou. Ten slíbil velké investice do opravy trati. Druhý den byla však trať Dobronín-Polná navržena k odprodeji, květen 2017.

2. Dopis od pana starosty Polné pro generálního ředitele ing. Pavla Surého: žádost o zprovoznění železniční trati Dobronín-Polná.
3. Žádost přeposlána z generálního ředitelství na Oblastní ředitelství Brno.
Odpověď: „Vážený pane starosto: stav části trati od 3.4 km do 6 km v Polné nelze uvést do provozu údržbou. Tedy v letošním roce nedojde ke zprovoznění uvedené části tratě.
Oblastní ředitelství Brno zajišťuje zpracování projektové dokumentace k realizaci opravy.
OŘ Brno zařadilo trať do „Plánu oprav a údržby 2018“ .V případě schválení příslušnými orgány SŽDC a fondu dopravní infrastuktury zahájíme práce na přípravě realizace.
S pozdravem ing. Miroslav Konečný, ředitel obl. řed. Brno.“
Poté byla trať Dobronín-Polná vyňata z prodeje.
4. Jednání na kraji s ing. Janem Hylišem. Ten při první schůzce projevil pochopení pro nostalgické vlaky a pro vlaky pro cestovní ruch. Při druhé schůzce jsme s p. starostou Dobronína zjišťovali možnosti pro víkendové vlaky. Autobusy v současnoti jezdí mezi Dobronínem a Polnou jen v pracovní dny. Tu p. Hyliš uvedl, že autobusy budou jezdit v sobotu i neděli od roku 2019. Tedy jsme s objednáváním dopravní obslužnosti neuspěli.
5.  V červenci 2018 bylo na Krajském úřadě další kolo jednání za účasti polenského starosty p. Skočdopole, za Kraj Vysočina ing. Novotného, za Klub žel. cestovatelů Bc. Bohumila Augusty a za náš spolek Z. Beránka staršího. Chtěli jsme prosadit jízdy víkendových turistických vlaků. Pan Novotný (ještě jako předseda správní rady) argumentoval, že oprava 2,5 km tratě by stála 20 až 30 mil. korun (silně nadhodnocené), a že se to nevyplatí.

6. Dne 25. 8. 2018 jsme pořádali brigádu ve stanici Polná, směr Cihelna. Za podpory KOUS, z. s., jsme sekali traviny za pomoci křoviňáků a řezali náletové dřeviny v kolejišti a blízkém okolí. Akce trvala 5 hodin.Po namavé práci bylo občerstvení a povídání jak dál s Lokálkou.

7. V pondělí 25. 2. 2018 proběhlo jednání s europoslancem Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomášem Zdechovským. Téma: Co udělat, aby se přiblížila možnost obnovení železniční dporavy do Polné. Schůzka se uskutečnila v kavárně Krafárna v Polné za účasti T. Zdechovského a dvou sekr., ing. Tomáše Tužína,  p. B. Kopeckého, ing. J. Málka a Z. Beránka. Byla to dobrá posila k další práci.

8. Dne 6. 6. 2019 jsme podali následující žádost do zastupitelstvo města o projednání možností objednání vlakové žel. dopravy:
V současné době je část tratě z Polné do Dobronína vyloučena z provozu. Jedná se o 2,4 km dlouhý úsek, který je třeba opravit. Správa železniční dopravní cesty slovy mluvčího M. Ilijáše uvedla, že vzhledem k absenci garantované objednávky dopravy v současné době neplánují do této trati investovat finanční prostředky. SŽDC je ze zákona povinná tratě při adekvátní objednávce vlaků opravovat a udržovat v provozuschopném stavu.
Vlaky by sloužily obyvatelům města pro cesty studentům do škol, pracujícím do zaměstnání,všem ostatním pro návštěvy lékařů v Jihlavě,za nákupy, kulturou a dále turistům. V Dobroníně by vlaky navazovaly směrem Havl. Brod a dále, nebo směrem Jihlava a dále. Pro plánovaný dopravní termimál na městském nádraží v Jihlavě by některé spoje směřovaly přímo z Polné.
Současná dopravní situace na silnicích při stálých dopravních omezeních na D1 dokumentuje, kam až induviduální cesty auty mohou vést. Proto dejme prostor pro spolehlivější, klidnější cesty vlakem.

Žádost spolku projednána na 5. zasedání Z M 1. 7. 2019:
Z M -123/05/2019 Zastupitelstvo města Polná pověřuje starostu jednáním s Krajem Vysočina ve věci znovuobnovení vlakové dopravy na trati Polná-Dobronín.

Jednání proběhlo na KÚ v Jihlavě dne 8. 8. v 10:30 až 10:55.
Radní pro dopravu ing Hyliš se vyjádřil, že dopravní obslužnost autobusy je dostatečná.
Finanční částku na opravu části tratě nemůže uvolnit, peníze musí jít do tratí, na kterých se jezdí.

S takovou argumentací nemůžeme souhlasit.

Pan inženýr slíbil, že závěr jednání podá písemně, což se nestalo ani nám ani panu starostovi!

9. Obdrželi jsme pozvánku na kulatý stůl pořádaný senátorkou J. Seitlovou ve spolupráci se spolkem Záhada lokálek: Regionální železnice v ČR: současný stav a budoucnost. Konal se 14. ledna 2020 v Senátu v Zaháňském salonku Valdštejnského paláce. Za spolek Polenská lokálka se účastnil Z. Beránek s manželkou. Byla to pro nás velká pocta. Vyslechli jsme odborné přednášky a diskuze. Získali další kontakty.

10. Dne 3. února 2020 proběhlo jednání v kanceláři pana starosty Polné. Společnost KPT rail chtěla provozovat vlaky pro letošní Mrkvancovou pouť. Pan starosta a zastupitelstvo akci podpořili. Za KPT rail se zúčastnili pánové Bc. Jan Kugler jednatel, provozní ředitel a Jakub Svoboda vedouci marketingu a komunikace. Za spolek pan Z. Kučera a předseda Z. Beránek. Vyjednávání s OŘ Brno ovlivnil a celou akci zhatil covid.

11. Dne 2. července se předseda Zdeněk Beránek st. sešel v Praze v restauraci U Mony Lísy s dalšími dobrými lidmi na Srazu lokálek. Dověděl se aktuality. Referoval o situaci v Polné.

V součastnosti má spolek 6 členů, kteří mají zájem něco pro věc udělat. Spolupracujeme se starostou Polné, s Klubem za historickou Polnou, s Klubem železničních cestovatelů v čele s Mgr. Bohumilem Augustou. Věříme, že pro obyvatele Dobronína a Polné se provoz lokálky podaří obnovit.

Kontakt

spolek Polenská lokálka
sídlo: č. p. 136, 582 52 Věžnice
e-mail: branekvv(zavináč)seznam(tečka)cz
telefon: 734 684 853
číslo účtu: 2301473089/2010 Fio Banka, a. s.

Kontaktujte nás

Odkazy

Novinové články

Videa

Film

Film 100 let Polenské lokálky byl natočen v letech 2003 a 2004 společností BK Studio. V případě zájmu je stále možné ho získat na DVD (stačí poslat žádost kontaktním formulářem v sekci Kontakt) nebo v nižší kvalitě si ho můžete přehrát na našich stránkách.

Fotogalerie

Setkání příznivců při vzpomínkové akci 115 let od zprovoznění trati

Fotografie zasněženého Polenského nádraží

Fotografie z archivu pana Richarda Cily