Seznámení se spolkem

Spolek „Polenská lokálka“ byl založen na zakládající schůzi dne 25. 10. 2015 v (dříve) nádražní restauraci „u Smrčků“ v Polné.
Schůze se zúčastnilo 24 zájemců a byly schváleny stanovy.

Stanovy měly 6 bodů, na prvním místě podporu obnovy železničního provozu na trati Dobronín – Polná a další aktivity.

Předsedou spolku byl zvolen ing. Lanc, který měl vizi, že jeho firma trať opraví a bude provozovat dopravu.

V březnu 2016 od projektu odstoupil. Spolek byl nadále v útlumu, přesto se podařilo vyjednat některé věci.

Nově jsme zakládali spolek 14. 4. 2018. Byly projednány a schváleny stanovy a zvoleno nové předsednicvo.

Hlavním účelem spolku je podpora obnovy železniční dopravy do Polné a propagace cestování vlakem.

Spolek Polenská lokálka zapsán u krajského soudu v Brně 17. 8. 2018.
07245971

Činnost

Jednání a akce v časové posloupnosti

1. Jednání na krajském úřadě s náměstkem hejtmana ing. Novotným (předseda správní rady SŽDC), přislíbil pomoc při jednání s náměstkem gen. ředitele Jiřím Svobodou. Ten slíbil velké investice do opravy trati.Druhý den byla však trať Dobronín-Polná navržena k odprodeji, květen 2017.

2. Dopis od pana starosty Polné pro generálního ředitele ing. Pavla Surého: žádost o zprovoznění železniční trati Dobronín-Polná.
3. Žádost přeposlána z generálního ředitelství na Oblastní ředitelství Brno.
Odpověď: „Vážený pane starosto: stav části trati od 3.4 km do 6 km v Polné nelze uvést do provozu údržbou. Tedy v letošním roce nedojde ke zprovoznění uvedené části tratě.
Oblastní ředitelství Brno zajišťuje zpracování projektové dokumentace k realizaci opravy.
OŘ Brno zařadilo trať do „Plánu oprav a údržby 2018“ .V případě schválení příslušnými orgány SŽDC a fondu dopravní infrastuktury zahájíme práce na přípravě realizace.
S pozdravem ing. Miroslav Konečný, ředitel obl. řed. Brno.“
Poté byla trať Dobronín-Polná vyňata z prodeje.
4. Jednání na kraji s ing. Janem Hylišem. Ten při první schůzce projevil pochopení pro nostalgické vlaky a pro vlaky pro cestovní ruch. Při druhé schůzce jsme s p. starostou Dobronína zjišťovali možnosti pro víkendové vlaky. Autobusy v současnoti jezdí mezi Dobronínem a Polnou jen v pracovní dny. Tu p. Hyliš uvedl, že autobusy budou jezdit v sobotu i neděli od roku 2019. Tedy jsme s objednáváním dopravní obslužnosti neuspěli.
5.  V červenci 2018 bylo na Krajském úřadě další kolo jednání za účasti polenského starosty p. Skočdopole, za Kraj Vysočina ing. Novotného, za Klub žel. cestovatelů Bc. Bohumila Augusty a za náš spolek Z. Beránka staršího. Chtěli jsme prosadit jízdy víkendových turistických vlaků. Pan Novotný (ještě jako předseda správní rady) argumentoval, že oprava 2,5 km tratě by stála 20 až 30 mil. korun (silně nadhodnocené), a že se to nevyplatí.

6. Dne 25. 8. 2018 jsme pořádali brigádu ve stanici Polná, směr Cihelna. Za podpory KOUS, z. s., jsme sekali traviny za pomoci křoviňáků a řezali náletové dřeviny v kolejišti a blízkém okolí. Akce trvala 5 hodin.Po namavé práci bylo občerstvení a povídání jak dál s Lokálkou.

V pondělí 25. 2. 2018 proběhlo jednání s europoslancem Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomášem Zdechovským. Téma: Co udělat, aby se přiblížila možnost obnovení železniční dporavy do Polné. Schůzka se uskutečnila v kavárně Krafárna v Polné za účasti T. Zdechovského a dvou sekr., ing. Tomáše Tužína,  p. B. Kopeckého, ing. J. Málka a Z. Beránka. Byla to dobrá posila k další práci.

V součastnosti má spolek 6 členů, kteří mají zájem něco pro věc udělat. Spolupracujeme se starostou Polné, s Klubem za historickou Polnou, s Klubem železničních cestovatelů v čele s Mgr. Bohumilem Augustou. Věříme, že pro obyvatele Dobronína a Polné se provoz lokálky podaří obnovit.

Kontakt

spolek Polenská lokálka, z. s.
sídlo: č. p. 136, 582 52 Věžnice
e-mail: branekvv(zavináč)seznam(tečka)cz
telefon: 734 684 853
číslo účtu: 2301473089/2010 Fio Banka, a. s.

 

Kontaktujte nás

 

 

Fotogalerie

Fotografie zasněženého Polenského nádraží

 

Fotografie z archivu pana Richarda Cily